Maailma

Peli sijoittuu Inirian valtakuntaan, Kultaisen Peuran hoviin pääkaupungissa Kruununkaupungissa. Valtakuntaa rajoittaa pohjoisesta Areduin vuoristo, jossa Velhojen veljeskunta pitää päämajaansa. Koillisessa sijaitsee Em'Voran valtakunta, jonka kanssa pääkaupungista käydään säännöllisesti kauppaa. Suhteet Em'Voraan on läheiset, ja kuningatar Irian on kotoisin sieltä. Valtakuntaa rajoittaa kaakosta Eteläinen meri, ja lounaassa sijaitsee outo Kulta-Aavikoksi kutsuttu valtakunta. Alue on kuivaa ja karua, mutta sielläkin asuu erinäisiä kierteleviä heimoja, joiden kanssa käydään kauppaa. Heiltä saadaan muun muassa hienoja kankaita kuten silkkiä, koruja, mausteita sekä eksoottisia hedelmiä. Lännessä sijaitsee suuri Sysimetsä, joka jatkuu niin pitkälle kuin kukaan elävänä takaisin palannut on uskaltanut kulkea.

Kruununkaupunki sijaitsee valtakunnan keskialueilla, josta on vajaan viikon matka Areduin vuoristoon ja kahden viikon matka valtakunnan etelärajalle. Kaupungin läpi virtaa Areduin vuoristosta alkunsa saava Sinivesi, joka laskee lopulta mereen. Sinivesi on tärkeä kauppareitti etenkin etelän suuntaan, ja sen mukaan on nimetty myös merkittävä kauppiassuku Siniveden suku, joka on noussut aatelisasemaan asti.

[Kartta ilmestyy piakkoin]


Hallinto

Ylin päätäntävalta valtakunnassa on kuninkaalla, joka periaatteessa itsenäisesti päättää keskeisimmistä valtakunnan asioista. Käytännössä asiat kuitenkin valmistelee Kuninkaan neuvosto (yleisesti vain "Neuvosto"), ja kuningas hyväksyy Neuvoston ehdotukset - pienemmät asiat hoituvat ilman kuninkaan hyväksyntääkin. Kuninkaalla on kuitenkin valta päättää toisin kuin Neuvosto suosittelee, mutta tätä tapahtuu erittäin harvoin. Neuvostoon kuuluu merkittävimpien sukujen päät sekä Kiltaneuvoston johtaja. Neuvoston kokoa ei ole tarkkaan määrätty, ja uudet jäsenet valitsee Neuvosto itse kuninkaan hyväksynnällä.

Valtakunnan sotilaallisia toimia hoitaa Ritaristo, joka on vastuussa Neuvostolle. Jos maassa on jotakin Ritaristoa koskevaa levottomuutta, informoi Ritaristo asiasta Neuvostoa, joka sitten tekee suosituksensa kuninkaalle. Osa ritareista kuitenkin haluaisi Ritaristolle suoremman kontaktin kuninkaaseen ja jättää Neuvoston välikätenä pois, tai ainakin saada oman jäsenensä Neuvostoon. Inirialla on pienehkö palkka-armeija, mutta viime aikoijen rauhallisuudessa on ritareiden toimeksi jäänyt lähinnä hovin neitojen viihdyttäminen. (Lisää tietoa Ritarikunnan kuvauksessa.)

Kaupasta ja käsitöiden laadusta vastaa kauppiaskillat. Jokaisella killalla on edustajansa Kiltaneuvostossa, ja Kiltaneuvoston johtaja edustaa kaikkia ammattialoja Kuninkaan neuvostossa. (Lisää tietoa Kiltabriiffissä.)

Kuninkaalla on myös aina yksi Velhojen veljeskunnan nimeämä velho neuvonantajanaan. Hän on riippumaton Neuvostosta, suvuista, killoista ja Ritaristosta, ja tekee suosituksensa suoraan kuninkaalle. Lähes poikkeuksetta kuninkaan tekemät Neuvoston ohjeista poikkeavat päätökset ovat olleet velhoneuvonantajan suosituksesta. Monet kadehtivat tätä erityisasemaa, mutta harva uskaltaa julkisesti vaatia sen poistamista. (Lisää tietoa Taikuus-osiossa.)

Rodut

Maailmassa on kaksi päärotua, ihmiset ja haltiat. Ihmisiä on määrällisesti vähän haltioita enemmän, mutta toisaalta haltiat elävät jonkin verran pidempään kuin ihmiset; ihmisten elinikä on tyypillisesti noin 60-70 vuotta, haltioilla noin 100. Ulkonäössä haltioiden tunnusomaisin piirre ovat heidän suipot korvansa. Lisäksi he eivät yleensä näytä vanhenevan yhtä paljoa kuin ihmiset, vaikka muutoksia tapahtuukin.

Molemmat rodut ovat yhteiskunnassa virallisesti tasavertoisia, mutta usein esiintyy pientä oman rodun suosimista. Kaikki tuntevat legendan Suuresta Rotusodasta (katso kohta maailman luomisesta), ja vaikka monikaan ei siihen vakavasti usko, ei siihen ole tapana viitata leikillään. Useat perheet myös katsovat pahalla avioliittoja ihmisten ja haltioiden välillä ja saattavatkin tällä perusteella kieltää lapstaan menemästä naimisiin jonkun kanssa.

Ihmiset ja haltiat voivat saada keskenään jälkeläisiä normaalisti, mutta lapset ovat aina joko ihmisiä tai haltioita. Ihmisen ja haltian lapsia kuitenkin kutsutaan puolihaltioiksi, ja heillä usein on joitakin piirteitä toisesta rodusta (esimerkiksi tavallista pidempi elinikä ihmisellä). Lisäksi on mahdollista, vaikkakaan ei kovin yleistä, että kahdelle ihmiselle syntyykin haltialapsi. Tämän syytä ei tarkkaan tiedetä, ja sen tapahtuminen yleensä nostattaa useampiakin kulmakarvoja. Osa uskoo että taikuudella voi olla osansa asiaan. Kahden haltian ei kuitenkaan ole koskaan tiedetty saaneen ihmislasta.

Valtakunnassa asuu myös kolmas rotu, mustahaltiat. Nämä muistuttavat muuten pitkälti haltioita, mutta heidän ihonsa on hyvin tumma. He tyypillisesti pysyttelevät omissa oloissaan maan eteläosissa, eikä heistä tiedetä paljoa muuta kuin että he eivät useinkaan jaksa hovin hienostelua ja poliittisuutta. Joitakin mustahaltioita kuitenkin silloin tällöin käy Kruunun kaupungissa kauppiaiden mukana, ja monia on liittynyt armeijaan heidän kestävyytensä vuoksi. Muut haltiat pitävät mustahaltioita heidän veljinään ja tasavertaisina, mutta ihmiset usein näkevät heidät yksinkertaisempina ja ennemmin voimaan kuin diplomatiaan tukeutuvina. Lisäksi etelässä, Kulta-aavikon alueella sanotaan asuvan tummapintaisia ihmisiä.

Raha
Suvuista
Kiltabriiffi
Kruunun ritarit
Taikuudesta
Uskonto ja tarinoita maailman synnystä


Takaisin alkuun